Menighedsråd


Navn

Telefon / e-mail

Formand

Ghita Beck Svensen

61 10 34 25 /

9051formand@sogn.dk

Næstformand

Susanne Struck

23 91 41 74

Kirkeværge

Mads Hegaard Hansen

42 28 31 03

madshegaard@gmail.com

Kontaktperson

Claus Egelund

74 78 24 25

Kasserer

Poul Erik Dransfeldt Hunderup

61 37 06 36

Menigt medlem

Hans Fritzbøger

74 78 91 20


Højer menighedsråd